Arena investicija u arhitekturi i urbanizmu – AIA

Pozivamo vas da uzmete učešće u Areni investicija u arhitekturi i urbanizmu – AIA koja predstavlja integralni deo Balkanskog arhitektonskog bijenala – BAB u smislu prezentacije investicionih poduhvata i akvizicije investitora za privođenje nameni lokacija od značaja za razvoj gradova i teritorija. AIA se ove godine organizuje u okviru 44. Međunarodnog sajma građevinarstva SEEBBE  od 18-21. 04. 2018. godine u Hali 1 Beogradskog sajma uz podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Privredne komore Srbije.

Prijave slati na info@balkanarchitecturalbiennale.rs do 27.03.2018.

AIA_poziv

AIA_prijava za biroe

AIA_prijava za LS

Očekuje se da ovakva sinergija omogući razvoj i unapredi arhitektonsko-urbanističku praksu, na način da će realizovati susret relevantnih aktera u cilju kreiranja budućih partnerstva, kao i razmenu iskustava u okviru predavačkog segmenta; u kojem bi na AIA 2018. pored stručnjaka, naučnika i teoretičara u oblasti arhitekture i urbanizma, učešće uzele i firme sa inovativnim pristupima  građenju; naročito vezano za ekologiju, isplativost, pametna rešenja.
Svrha Arene investicija, arhitekture i urbanizma jeste kvalitativno unapređenje produkcije, odnosno prakse u arhitekturi i urbanizmu, kroz formiranje kreativnog miljea za razmenu ideja, mišljenja, inovacija između relevantnih aktera I konceptualizaciju partnerstava. Učesnici Arene su gradovi, opštine, biroi, privredna društva, privredne komore, banke, i svi potencijalni investitori u razvoju grada kao i pojedinci iz različitih struka koji uzimaju učešće u razvoju gradova i teritorija.
Takoreći, uloga Arene je u kreiranju mesta susreta arhitekata, urbanista, građevinaca, ekologa, ekonomista, sociologa, istoričara umetnosti i svih stručnjaka koji učestvuju u razvoju grada i širih teritorija sa ciljem razmene ideja, mišljenja i sklapanja održivih partnerstva u cilju inovacija u urbanom i teritorijalnom razvoju na više nivoa:

  1. INVESTICIONOM – u okviru kojeg svaki grad, opština, firma ili investitor može zakupiti štand-prostor koji mu omogućava da prezentuje svoje proizvode, tražnju i-ili lokacije;
  2. INOVATIVNOM – u okviru kojeg svaki grad, opština, firma ili investitor može u okviru
    Predavačkog segmenta – treninga, prezentovati svoje poduhvate i proizvode koji doprinose pametnijim rešenjima u razvoju gradova i teritorija, a nakojem će biti prisutni i investitori.
  3. PARTNERSKOM – u okviru kojeg svi zainteresovani akteri (struka, nauka, investitori, gradovi, regioni, opštine, firme, itd.) otvaraju dijalog i započinju buduću saradnju.
    Osnovni cilj AIA je pokretanje partnerstva koja bi se mogla konceptualizovati na okruglim stolovima a i na taj način krenuti u kvalitetniju, održivu i pametniju urbanističko – arhitektonsku produkciju na teritoriji Balkana i šireg regiona.

 

Učesnici AIA 2018. mogu biti biroi, gradovi i opštine koji za prezentaciju svojih usluga, odnosno ponude razvojnih lokacija za investiranje mogu zakupiti prostor ili štand u minimalnoj kvadraturi od 5m2 ili učestvovati sa upisninom na obuci o aktiviranju svoje teritorije koju drže referentni predavači iz relevantnih institucija.

Leave a Reply